Aangifte inkomstenbelasting

juli 27, 2022
Joost VermolenJoost Vermolen

Aangifte Inkomsten Belasting

Als ondernemer betaal je belasting. In veel gevallen is dat inkomstenbelasting. Een veelgestelde vraag is: wanneer ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting?

Wanneer inkomstenbelasting betalen?

Inkomstenbelasting is belasting die een natuurlijke persoon betaalt over zijn loon. Dat geldt als je in loondienst bent, maar ook als je ondernemer voor de inkomstenbelasting bent. 

Bijvoorbeeld: een ondernemer met een eenmanszaak (een natuurlijke persoon) betaalt inkomstenbelasting over de winst. Maar bij een bv werkt dat anders: de bv is een rechtspersoon en betaalt vennootschapsbelasting over de winst. De ondernemer die in dienst is van de bv betaalt wel inkomstenbelasting over zijn salaris en over dividend.

IB-ondernemer of niet?

Lang niet elke ondernemer is ondernemer voor de inkomstenbelasting. Uiteindelijk bepaalt de Belastingdienst of je IB-ondernemer bent of niet. Ook belangrijk om te weten: De Belastingdienst bepaalt ook of je ondernemer voor de btw (omzetbelasting) bent. Dat ben je dus niet automatisch. Wanneer ben je een IB-onderneming? In deze blog kijken we naar de criteria voor ondernemers inkomstenbelasting.

Criteria ondernemer

Een eerste belangrijke vraag is: ben je ondernemer? Want pas als je ondernemer bent, kun je ook ondernemer voor de inkomstenbelasting zijn. Het begint allemaal als je je inschrijft bij de Kamer van Koophandel (KvK). Voor de KvK gelden deze criteria voor ondernemers:

Je bent leverancier van goederen of diensten
Je verdient daar geld aan (dus: je vraagt meer dan het jou gekost heeft)
Je doelgroep is groter van familie en vrienden; je concurreert met andere bedrijven/ondernemers

Algemene voorwaarden onderneming inkomstenbelasting

De Belastingdienst geeft aan dat er drie potentiële bronnen van inkomen zijn voor de inkomstenbelasting:

Winst uit onderneming
Loon uit een dienstverband
Resultaat overige werkzaamheden

De Belastingdienst zal nagaan uit welke bron bepaalde inkomsten zijn.

Ondernemer voor de inkomstenbelasting

Om te beoordelen of iemand ondernemer voor de inkomstenbelasting is, let de Belastingdienst op onder andere de volgende punten:

  • Investeringen. Investeer je tijd en/of geld in de start en groei van de onderneming?

  • Continuïteit. Gaat het om een eenmalige opdracht of heb je regelmatig klussen namens het bedrijf?

  • Meerdere opdrachtgevers. Werk je voor meerdere opdrachtgevers of niet? Wie zijn je opdrachtgevers?

  • Zelfstandigheid. Mag je zelf bepalen hoe je werkt en wanneer je werkt?

  • Aansprakelijkheid. Ben je zelf aansprakelijk voor eventuele schulden van de onderneming?

  • Ondernemersrisico’s. Loop je ondernemersrisico’s en ben je zelf aansprakelijk?

  • Reclame. Maak je reclame voor je onderneming (bv via een website, drukwerk of social media)?

Voordelen IB-ondernemer: betaal minder belasting

Als IB-onderneming kun je gebruikmaken van een aantal aantrekkelijke belastingregels. Als je deze toepast, hoef je uiteindelijk minder inkomstenbelasting te betalen over de winst. Een voorbeeld van zo’n voordeeltje voor IB-ondernemers is de ondernemersaftrek:

Zelfstandigenaftrek
Startersaftrek
Meewerkaftrek

Om deze aftrek te krijgen, moet je wel voldoen aan het urencriterium. Daarnaast kom je als ondernemer voor de inkomstenbelasting in aanmerking voor andere regelingen, zoals de mkb-winstvrijstelling, fiscale regelingen voor investeringen en de oudedagsreserve.

Schijnzelfstandigheid

De overheid probeert sinds jaar en dag schijnzelfstandigheid aan te pakken: verkapte dienstverbanden bestraffen. Het gebeurt namelijk best veel dat zzp’ers of freelancers bij een opdrachtgever werken alsof ze in loondienst zijn. Regelingen om dit te bestrijden waren bijvoorbeeld de VAR-verklaring en de wet DBA. Dit blijkt in de praktijk moeilijk te handhaven, maar het laat wel zien hoe belangrijk zelfstandigheid is voor een ondernemer voor de inkomstenbelasting.

Check: ben ik ondernemer inkomstenbelasting?

De Belastingdienst heeft een handige tool ontwikkeld waarmee je makkelijk en snel weet of je ondernemer voor de inkomstenbelasting bent. Beantwoord vragen over vijf onderwerpen:

Je situatie

Continuïteit

Ondernemersrisico’s

Bedrijfsomvang

Zelfstandigheid

Doe de check en je weet het meteen.

Inkomstenbelasting betalen

Als je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting, moet je jaarlijks aangifte inkomstenbelasting doen. Zoals gezegd heb je als ondernemer volop aftrekposten, dus je kunt er een sport van maken om geen cent te veel inkomstenbelasting te betalen.

Tot slot: misschien blijkt dat je geen ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. Dat kan. Maar dat betekent niet automatisch dat je geen belasting hoeft te betalen als je winst maakt. Je doet dat dan alleen niet als ondernemer.

Leave a comment

Auteur

Joost Vermolen

Inhoudsopgave