Effectieve processen

juli 26, 2022
Joost VermolenJoost Vermolen

“Bezint eer ge begint” is een mooie levenswijze om eerst maar eens goed na te denken voor je ergens aan begint. Dat hebben wij de afgelopen jaren in de voorbereidingen van Mijn Boekhouder Online dan ook ter harte genomen.

Nadenken over automatisering

In de vele gesprekken die wee hebben gehad om onze ideeën over boekhouden en de financiële administratie te verifiëren ontdekte we dat er nog veel ambachtelijk werk werd verricht. Met onze achtergrond in de ICT en Online Marketing vonden we dat opmerkelijk en zagen dan ook kansen om dat anders aan te pakken.

We hebben onderzoek gedaan naar de handelingen van boekhouders en gezien dat die goed te automatiseren zijn. Zeker als je in staat bent gedurende het verwerken van de gegevens een machine daarvan te laten leren om het vervolgens zelfstandig op te kunnen pakken.

De boekhouder als intelligente bewaker van de kwaliteit

Het is echter een utopie om de menselijke factor te negeren, we zijn als mensen goed om de context van data te begrijpen en daar zinvolle informatie van te maken.

In die gevallen dat onze software geen heldere oplossing ziet wordt het aan de boekhouder voorgelegd die het oplost en regelmatig steekproeven doet of de administratie correct en consistent wordt verwerkt.

Processen vastleggen en verbeteren

Op die manier hebben we ook over onze interne processen nagedacht en die goed gedocumenteerd. Hierdoor hebben onze boekhouders een helder en eenduidig beeld van hoe we de zaken willen aanpakken en daarmee de kwaliteit van onze diensten bewaken.

Dat betekent in de praktijk dat we zo efficient als mogelijk handelen en processen bijstellen als de praktijk daar om vraagt. Daar heeft de ondernemer die zijn boekhouding bij ons uitbesteed het meeste baat bij omdat we zo ook de kosten laag kunnen houden en onze diensten betaalbaar blijven.  

Leave a comment

Auteur

Joost Vermolen

Inhoudsopgave